top of page
Dagen som gryr
Dagen som gryr - Ove Borøchstein og Frode Alnes
00:00 / 00:00

Landsleirsang fra Eidskog 1993

Bli leder hos oss!

En unik gave å gi - en unik gave å få.

Stadig flere barn og unge ønsker å bli speidere. For at de skal få mulighet til det trengs det speiderledere. Køen av voksne er dessverre ikke like lang som køen av barn. Norges speiderforbund jobber for å få flere ledere som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn og unge.

Hvem kan være speiderleder?
Alle over 16 år. Det kreves ingen spesielle kunnskaper eller interesser i utgangspunktet. Alle ledere får tilbud om å delta på kurs i forbundets ledertrening. Kursene er ment til å gi lederne kompetanse i ledelse og praktiske ferdigheter.

Speiderprogrammet er allsidig og omfattende slik at ingen leder kan vite og kunne alt selv, men alle ledere har anledning til å bidra med sine interesser og sin kompetanse.

Hva sier du ja til?
Hvor mye tid du kommer til å bruke som speiderleder er avhengig av hvilket verv du ønsker å bidra i. De fleste speiderledere har et møte i uken og er med på noen turer og leire i løpet av året. Man må også bidra i planleggingen og forberedelsen av aktivitetene. Det er også mulig å bli med i en mer administrativ rolle, siden gruppene alltid trenger hjelp til å holde oversikter over lister, merker, regnskap. Er du mer intressert i vedlikehold av utstyr, eiendommer og andre mer praktiske oppgaver, vil det også være plass til deg i speideren.

Selv om det er litt jobb å være speiderleder, gir det mye igjen også. Det gir en stor glede å kunne bidra til barns utvikling og se positive resultater av speiderarbeidet. Dessuten får du som leder også personlig vekst, siden speiding har som mål å utvikle alle sine medlemmer, og ikke bare de yngste. Norges speiderforbund har en god og omfattende ledertrening som har verdi også utenfor speideren. Og den praktiske erfaringen med ledelse og samarbeid som du får gjennom det daglige speiderarbeidet, er uvurderlig, spesielt for unge mennesker som er i ferd med å etablere seg i samfunnet og på arbeidsmarkedet.

(Tekst hentet fra Speiding.no)

“En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre”

“En speider gjør sitt beste i motgang og vasker.”

"En speider er en god venn."

bottom of page