top of page

SPEIDERE

Gjeldene informasjon til våre speidere deles her. Det anbefales også å følge med på vår lukkede facebook side og per epost.

Lenger ned på siden, litt generell informasjon til den nysgjerrige.

SPEIDING
LEIR

Grunnleggeren av speiderbevegelsen Robert Baden-Powell (1857-1941) var opptatt av det moralske forfallet i hjemlandet. Ved hjelp av karakterbyggende aktiviteter og en sunn og lærerik oppdragelse gitt gjennom speidingen ville han forhindre dette forfallet. Den opprinnelige tanken var at speidermetoden skulle brukes av allerede eksisterende utdaningsinstitusjoner. Men det hans arbeid resulterte i, er en verdensomspennende barne- og ungdomsorganisasjon som bruker speidermetoden til å utvikle unge mennesker.

Baden-Powell allerede som gutt oppholdt seg mye ute i naturen og tilegnet seg
friluftserfaring og ferdigheter. Da han tjenestegjorde som militær speider i India og
Sør-Afrika, nyttet han godt av denne erfaringen og økte kunnskapene sine ytterligere.
Allerede i militære ble Baden-Powell for første gang klar over hva gutter kunne
utrette når de fikk ansvar. Han håpet at den samme tilnærmingsmåten ville gi gode
resultater også i det sivile livet. Slik kom han på ideen om å la unge mennesker lære og utvikle seg etter den samme metoden som han selv hadde skaffet seg så mye kunnskap og erfaring gjennom. De engelske guttene kastet seg umiddelbart over denne ideen, slik at Baden-Powell ganske fort ble nødt til å starte en egen speiderorganisasjon.

Baden-Powell mente at speiderne gjennom friluftsliv trentes til å klare seg på egenhånd med enkle hjelpemidler. I små grupper, patruljer, trentes evnen til samarbeid; patruljekameratene lærte av hverandre. Baden-Powell mente også at den beste måten å lære på, var gjennom å gjøre og finne ut av ting selv, slik speiderne i det militære hadde vært nødt til. Han ga også speiderne et oppdrag å arbeide for - en bedre verden, og en lov å forholde seg til - speiderloven. 

Guttene måtte på en høytidelig måte forplikte seg til å arbeide for dette gjennom å avlegge speiderløftet. Baden-Powell organiserte speiderne i patruljer og sendte dem ut i friluft for å lære gjennom egenerfaring. Det er dette som er grunnlaget for arbeidet som speidere verden over har drevet i hundre år.

(Tekst hentet fra speiderbasen.no)

Hvert år reiser tropp på leir. Det kan være alt fra lokale eventyr til landsleire med ti-tusener av speidere fra hele verden.

Her bygger vi vår egen leirplass, blir utfordret i lek og gøy og får mange nye venner og erfaringer.

Vi har bl.a. vært i England, Polen og Japan.

FOKUS

1. Heistad Speidergruppe har fokus på friluftsliv.

Det betyr at vi bruker mer tid ute, og mer tid på lære som samarbeid, dyreliv, fauna, 1.hjelp, selvstendighet og navigering.

TUR OG HYTTE

Når vi ikke er på leir har vi tilgang på mange flotte hytter og tur områder. Speidere reiser med ledere mens de mer erfarne speiderne reiser alene. Da må vi pakke sekk, lage mat, fyre opp bål og pakke sovepose nesten alene. Er det noe man ikke får til er det alltid noen å spørre, og er det noe du kan, er det alltid noen man kan hjelpe.

bottom of page