top of page

Vår Historie

Sankthansaften 1942 ble den 31 år gamle kontorsjefen Finn Gossner oppsøkt av ungdommene Knut Lunde og Jacob Grava. De to hadde hørt at innflytteren på Nedre Lunde hadde vært speider i Oslo og ønsket å kikke i speideralbumene. Gossner fikk vite at flere gutter kunne tenke seg å bli speidere og at han var ønsket som leder.


Torsdag den 21.juli 1942 var troppens seks første medlemmer samlet for første gang, under en gran på toppen av Steinbrekka. Her ble troppen stiftet med Gossner som troppsleder Og Sigurd Larsen som troppsassistent. Førerpatruljen Ekorn utgjorde, foruten Knut Lunde og Jacob Grava, Egil Hansen og Kristen Kristensen. Ungdommene måtte ha tillatelse til å være med hjemmefra, ettersom speiding var blitt forbudt året før!  Alt på neste møte ble de fremtidige patruljenavnene bestemt: Elg, Bever, Svale og Jerv.  Hver uke hele sommeren var det hemmelig speidermøte i Steinbrekka.  Opptagelsen foregikk tidlig på høsten på Hvalås, Seivall.

1.Heistad er den eneste speidergruppa i Norge som i ettertid har fått godkjent sin stiftelse under krigen, mens speiding var forbudt. Gruppa ble altså stiftet i 1942, året etter at speidingens far, Robert Baden-Powell, døde i Kenya.

“Det er budskapet de sitter igjen med”

"Det er vennskap og opplevelser"

“Det er samarbeid og personlig vekst”

bottom of page